Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sowing-time /'souiɳtaim/  

  • Danh từ
    mùa gieo hạt