Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sowing-machine /'souiɳməʃi:n/  

  • Danh từ
    (nông nghiệp) máy gieo