Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

soupçon /'su:psɒn/  /su:p'sɒn/

  • Danh từ
    (số ít) soupçon of something (đôi khi đùa)
    một tí chút
    một tí chút tỏi trong món xà lách
    một tí chút ác ý trong lời nhận xét của anh ta