Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

soundness /'saʊndnis/  

 • Danh từ
  sự khỏe mạnh
  sự có cơ sở, sự vững
  the soundness of her advice
  sự có cơ sở trong lời khuyên của cô ta
  sự công phu
  the soundness of her performance
  sự công phu trong buổi trình diễn của cô ta