Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

soullessness /'soullisnis/  

  • Danh từ
    sự thiếu tâm hồn
    tính không hồn, tính không có sức sống, tính thiếu sức truyền cảm, tính tầm thường