Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

soul-felt /'soulfelt/  

  • Tính từ
    từ trong tâm hồn, từ ở đáy lòng, thành tâm, chân thành
    soul-felt thanks
    những lời cảm ơn chân thành