Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  linh hồn
  anh có tin rằng linh hồn là bất tử hay không?
  tâm hồn, hồn
  he is a man without a soul
  anh ta là một người không có tâm hồn
  một buổi trình diễn rất trau chuốt nhưng không có hồn
  (số ít) the soul of something: kiểu mẫu hoàn hảo (về một đức tính…)
  he is the soul of discretion
  anh ta là một kiểu mẫu hoàn hảo về tính thận trọng
  âm hồn (của người đã chết), vong hồn
  ngày lễ Vong hồn (ngày 2 tháng 11)
  người; đứa bé
  there wasn't a soul to be seen
  không thấy bóng một người nào cả
  a dear old soul
  một người già đáng mến
  she's a cheery little soul
  cô ta là một cô bé vui vẻ
  (cách viết khác soul music) nhạc xun (nhạc dân gian của người da đen)
  a soul singer
  ca sĩ nhạc xun
  bare one's soul (heart)
  xem bare
  body and soul
  xem body
  heart and soul
  xem heart
  keep body and soul together
  xem body
  the life and soul of something
  xem life
  sell one's soul
  xem sell
  upon my soul!
  (cũ)
  ủa! (tỏ sự ngạc nhiên, sự sửng sốt)
  Tính từ
  (Mỹ)
  [thuộc] người da đen;[của] người da đen
  soul food
  món ăn truyền thống của người da đen (ở miền Nam nước Mỹ)

  * Các từ tương tự:
  soul brother, soul food, soul mate, soul music, soul sister, soul-destroying, soul-felt, soul-searching, soul-stirring