Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    gây sầu não, gây buồn phiền