Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sordidness /'sɔ:didnis/  

  • Phó từ
    sự bẩn thỉu, sự nhớp nhúa
    sự đê tiện