Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sordidly /'sɔ:didli/  

  • Phó từ
    [một cách] bẩn thỉu;[một cách] nhớp nhúa
    [một cách] đê tiện