Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  bay vút lên
  chiếc máy bay phản lực bay vút lên không trung
  giá cả đang tăng vọt lên
  cao vút
  những tòa nhà chọc trời cao vút trên đường chân trời
  chao liệng
  những con mòng biển chao liệng trên vách đá
  một chiếc tàu lượn chao liệng trên đầu chúng tôi

  * Các từ tương tự:
  soaring