Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  xà phòng
  (khẩu ngữ) như soap-opera
  anh có xem vở nào của chương trình Muôn mặt đời thường trên truyền hình không?
  Động từ
  xát xà phòng
  soap oneself down
  xát xà phòng vào người
  soap the car and then rinse it
  xát xà phòng vào xe hơi và xịt nước rửa sạch

  * Các từ tương tự:
  soap opera, soap powder, soap power, soap-berry, soap-boiler, soap-boiling, soap-box, soap-boxer, soap-bubble