Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

snowball /'snəʊbɔ:l/  

 • Danh từ
  nắm tuyết (trẻ con ném nhau…)
  Động từ
  ném [nắm] tuyết vào nhau
  (tiếng lóng) phát triển nhanh
  sự phản đối chiến tranh đã phát triển nhanh