Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

snapshot /'snæp∫ɒt/  

  • Danh từ
    (cách viết khác snap)
    bức ảnh chớp nhoáng