Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  vấy bẩn, lem luốc
  a child with a smutty face
  chú bé mặt lem luốc
  những vết bẩn trên khăn bàn trắng
  thô tục, tục tĩu (lời nói, câu chuyện, bức tranh)
  smutty humour
  sự khôi hài tục tĩu