Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

smuggler /'smʌglə[r]/  

  • Danh từ
    người buôn lậu qua biên giới
    những người buôn lậu ma túy qua biên giới