Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

smoke-bell /'smoukbel/  

  • Danh từ
    cái chụp khói, cái nón thông phong