Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

smacker /'smækə[r]/  

  • Danh từ
    cái hôn đánh chụt
    (tiếng lóng) đồng bảng Anh; đồng đô-la Mỹ
    một trăm bảng; một trăm đô-la