Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự ranh mãnh, sự láu cá, sự quỷ quyệt
    sự tinh quái, sự nghịch ngợm