Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sluttishness /'slʌtiʃnis/  

  • Danh từ
    tính nhếch nhác, tính bẩn thỉu (đàn bà)