Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sluttery /'slʌtəri/  

  • Danh từ
    sự nhếch nhác, sự bẩn thỉu (đàn bà)