Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (cách viết khác slug) (-gg)
  đấm, đánh mạnh
  slog [atthe ball
  đánh mạnh quả bóng
  đấm đối thủ (trong quyền Anh…)
  slog (sweat) one's guts out
  xem gut
  slog it out
  (khẩu ngữ)
  đấu cho đến ngã ngũ
  hai võ sĩ quyền Anh đấu với nhau cho đến khi kẻ thắng người thua
  lãnh tụ đảng đang đấu với nhau trên truyền hình cho đến khi phân thắng bại
  slog [away] at something
  (khẩu ngữ)
  làm việc miệt mài
  tôi miệt mài tính toán
  slog down, up, along…
  đi ì ạch xuống, lên, dọc theo
  slog up the hill in the dark
  ì ạch lên đồi trong đêm tối
  ì ạch lội qua tuyết
  slog through something
  làm quần quật cho xong việc gì
  làm quần quật cho xong một đống việc
  Danh từ
  (cách viết khác slug) (khẩu ngữ)
  cú đánh mạnh (chơi cricket…)
  (thường số ít) thời gian (sự) làm việc vất vả; thời gian (sự) đi bộ vất vả
  đề địa chỉ hết các phong bì đó là cả một việc vất vả
  the long hard slog ahead
  quãng đường gian khổ phía trước

  * Các từ tương tự:
  slogan, sloganise, sloganize, sloganizer, slogger