Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slippering /'slipəriɳ/  

  • Danh từ
    trận đòn đánh bằng dép