Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slip-galley /'slip,gæli/  

  • Danh từ
    (ngành in) khay xếp chữ