Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slip-case /'slip keis/  

  • Danh từ
    hộp đựng bánh (thường bằng bìa cứng)