Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    dáng mảnh mai, dáng thon thả