Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-mmer; -mmest)
  mảnh mai, thon thả
  a slim figure
  một vóc dáng mảnh mai
  a slim waist
  eo lưng thon
  nhỏ nhoi, mỏng manh
  slim hopes
  hy vọng mỏng manh
  cơ may thắng cuộc của chúng ta rất mỏng manh
  Động từ
  (-mm)
  có chế độ (ăn, tập thể dục…) để giữ cho thân hình thon thả
  tôi đang theo một chế độ ăn uống để cho thân hình thon thả
  slim something down
  giảm cái gì (về kích thước, quy mô…)
  giảm lực lượng lao động của nhà máy xuống

  * Các từ tương tự:
  slime, slime-gland, sliminess, slimly, slimmer, slimmish, slimness, slimsy, slimy