Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slenderness /'slendənis/  

  • Danh từ
    dáng thon thả; dáng mảnh khảnh
    sự ít ỏi, sự nhỏ nhoi