Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slap and tickle /slæpənd'tikl/  

  • (khẩu ngữ, đùa)
    sự vuốt ve hú hí nhau
    một chút vút ve hú hí trên ghế sofa