Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  xỉ (ở nhà máy luyện kim)
  (Anh, tiếng lóng, nghĩa xấu) con mụ dâm đãng
  Động từ
  (-gg-)
  slag somebody off
  (Anh, tiếng lóng)
  nhận xét xấu về ai, chỉ trích ai
  nó nói là nó yêu cô ta, nhưng nó luôn luôn nhận xét xấu về cô sau lưng cô

  * Các từ tương tự:
  slag-heap, slagging, slaggy