Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  trời; bầu trời
  a clear blue sky
  bầu trời trong xanh
  under the open sky
  ở ngoài trời
  skies
  (số nhiều)
  khí hậu, thời tiết
  khí hậu nắng ấm ở miền Nam Việt Nam
  pie in the sky
  xem pie
  praise somebody (something) to the sky
  ca ngợi hết lời; tán dương lên tận mây xanh
  the sky's the limit
  (khẩu ngữ)
  không giới hạn
  anh có thể trúng hàng triệu, chẳng có giới hạn nào cả
  Động từ
  (skied) (thể dục, thể thao)
  đánh vọt lên cao, tung lên cao (quả bóng)

  * Các từ tương tự:
  sky marker, sky pilot, sky truck, sky-blue, sky-born, sky-borne, sky-cap, sky-clad, sky-diding