Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

skirmisher /'skɜ:mi∫ə[r]/  

  • Danh từ
    người đụng độ, người chạm trán