Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

skin-flick /'skinflik/  

  • Danh từ
    (tiếng lóng)
    phim khiêu dâm