Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

skeleton regiment /'skelitn'redʤimənt/  

  • Danh từ
    cán bộ khung của trung đoàn