Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Định từ
  sáu
  at sixes and sevens
  (khẩu ngữ)
  lung tung, lộn xộn
  tôi đã không có thì giờ sắp xếp mọi thứ nên cứ lung tung cả lên
  Danh từ
  con số sáu

  * Các từ tương tự:
  six-footer, six-pack, six-shooter, sixain, sixfold, sixpence, sixpenny, sixte, sixteen