Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  địa điểm
  a site for a new school
  địa điểm cho một ngôi trường mới
  nơi diễn ra
  the site of the battle
  nơi diễn ra trận chiến, chiến trường
  Động từ
  đặt, để, xây ở
  một nhà máy ở gần đường xe lửa
  xây một trạm điện ở đây liệu có an toàn không?