Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sisterly /'sistəli/  

  • Tính từ
    của chị [em]; như chị [em]
    sisterly affection
    tình yêu thương của chị [em]