Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

silvery /'silvəri/  

 • Tính từ
  [có] màu bạc, óng ánh như bạc
  a silvery surface
  bề mặt óng ánh như bạc
  (thuộc ngữ) trong như tiếng bạc
  the silvery notes of a bell
  tiếng chuông trong như tiếng bạc