Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

silver medal /,silvə'medl/  

  • Danh từ
    (cách viết khác silver)
    huy chương bạc