Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sideline /'saidlain/  

 • Danh từ
  hoạt động phụ; nghề phụ
  Jane's a doctorbut she does a bit of writing as a sideline
  Jane là bác sĩ, nhưng bà ta cũng viết lách chút ít như là một hoạt động phụ
  (thể dục, thể thao) đường biên (ở sân quần vợt…)
  cách viết khác sidelines (số nhiều) khu vực ngoài đường biên
  the coach stood on the sideline[sshouting to his players
  huấn luyện viên đứng ở khu vực ngoài đường biên và hét các cầu thủ của đội mình
  on the sidelines
  đứng ngoài quan sát mà không tham gia trực tiếp
  Động từ
  (Mỹ)
  không để (ai) tham gia thi đấu