Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shush /∫ʌ∫/  

 • Thán từ
  suỵt
  Động từ
  (khẩu ngữ)
  suỵt bảo im đi
  nàng suỵt bảo chàng im đi
  (chủ yếu dùng ở thức mệnh lệnh) trở nên im lặng, im đi
  shush, somebody might hear us!
  im đi, có ai đó có thể đang nghe ta nói đấy!