Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    máy bóc vỏ, máy xát vỏ