Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shrunken /'∫rʌŋkən/  

 • Tính từ
  (thường thuộc ngữ)
  đã co lại, đã quắt lại
  the shrunken body of a starving child
  thân hình quắt lại của một em bé đói ăn
  một sự sút giảm hơn nữa trong công nghiệp xe hơi vốn đã co lại của họ