Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-gg-)
  nhún vai
  tôi hỏi cô ta Sam ở đâu, nhưng cô ta chỉ nhún vai
  shrug something off
  nhún vai bỏ qua
  shrug off criticism
  nhún vai bỏ qua lời bình phẩm
  Danh từ
  sự nhún vai; cái nhún vai
  she gave a shrug and walked away
  cô ta nhún vai và bỏ đi