Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shrinking violet /∫rinkiŋ'vaiələt/  

  • Danh từ
    (đùa)
    người thiếu tự tin, người rụt rè