Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shrinkage /'∫riŋkidʒ/  

 • Danh từ
  sự co lại; lượng co lại
  as a result of shrinkage, the shirt is now too small to wear
  do co lại, chiếc áo sơ-mi này mặc quá chật
  these has been some shrinkage in our export trade
  đã có một vài giảm sút trong ngành thương mại xuất khẩu của chúng ta