Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shrillness /'∫rilnis/  

  • Danh từ
    giọng the thé, giọng lanh lảnh; giọng inh tai