Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

showiness /'∫əʊinis/  

  • Danh từ
    sự lòe loẹt, sự màu mè