Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (khẩu ngữ, thường nghĩa xấu)
  khoe khoang; phô trương
  đứa bé nhảy múa quanh phòng cốt để khoe khoang (khoe tài) với mọi người
  show somebody (something) up
  thu hút sự chú ý của mọi người tới ai (cái gì)
  chiếc áo thu hút sự chú ý của mọi người tới vóc dáng (đẹp) của cô ta
  anh ta thích khoe tài nói tiếng Pháp của mình
  show up
  (khẩu ngữ)
  tới (thường là trễ); xuất hiện
  cuối cùng cũng đã mười giờ nó mới xuất hiện
  show [something] up
  [làm cho] thấy rõ
  bụi trên xích đông thấy rõ trong ánh nắng
  show somebody up
  (khẩu ngữ)
  làm ai bẽ mặt
  nó làm tôi bẽ mặt tại buổi hòa nhạc vì ngủ gật lúc đang xem
  show somebody up as (for) something
  cho thấy sự thật không hay về ai
  tôi định cho thấy sự thật không hay về con người ấy, đó là một tên nói điêu

  * Các từ tương tự:
  show-off