Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shotgun wedding /∫ɒtgʌn'wediŋ/  

  • Danh từ
    đám cưới chạy (thường là vì cô dâu đã có thai)